Handige links
Agenda
2-3 
WAKEFIELD 2019 KICK-
3-3 
Praktijkles fluiten/
9-3 
VEILING DINER HEREN
30-3 
WAKEFIELD TRAINING (
13-4 
WAKEFIELD TRAINING (
19-4 
WAKEFIELD 2019 (KOCH
15-6 
-2019 - KNHB Slotdag
 
Hele agenda

Contact
MHC Muiderberg
Gerard Doulaan 7 t.o.
1399 ES Muiderberg

Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld!

0294-264999
WEER WAT NIEUWS - DECEMBER 2017
18-12-2017  | 

Muiderberg, 17 december 2017

 


Beste leden en ouders van leden,


De kersttijd, een mooi moment voor wat bestuurlijke bespiegelingen.


1. Bestuur
Begin december moesten wij met lede ogen aanzien dat voorzitter Erik Wiltink en bestuurslid accommodatie Jiska Swarte besloten hun functie neer te leggen. Spijtig omdat zij zich jarenlang enorm hebben ingezet voor onze club. Wij hebben veel waardering voor Erik en Jiska. Diepe buiging en dank voor jullie immer positieve energie!
Met het terugtreden van Erik en Jiska is direct een flink gat geslagen in een aantal lopende zaken van de vereniging. Uiteraard proberen wij die taken zo goed mogelijk op te vangen, maar wij maken ons zorgen over een aantal operationele zaken die tijdens en direct na de winterstop moeten worden opgepakt. Daarom doen wij een dringend beroep op jullie allen: Wil je ‘iets’ doen voor onze club, steek je vinger op en mail met [email protected]
Wij zijn van plan zoveel mogelijk van deze taken te verdelen in ‘hapklare brokken’ die niet al te veel tijd kosten. Dus denk deze keer niet: ik zou wel willen, maar ik heb geen tijd… Dank!

2. Waterveld
Dit bestuur richt zich al enige tijd op verbeteringen van onze accommodatie in het Kocherbos. Belangrijkste onderdeel daarvan is de vervanging van het huidige veld, bij voorkeur door een waterveld. Voor aanvang van het nieuwe seizoen moet ons kunstgras sowieso vervangen worden omdat de kwaliteit in rap tempo is verslechterd.
Onlangs werd op, en rond ons veld een natuurtoets uitgevoerd, waarvan de uitkomst van belang is voor een mogelijke verplichte aanvraag van een vergunning. De volledige rapportage volgt op korte termijn, maar de eerste tekenen zijn gunstig, waardoor we waarschijnlijk geen vergunning hoeven aan te vragen.

Voor de financiering van een waterveld zijn nog twee mogelijke vormen in beeld:
A. De gemeente
Wij zijn nog in gesprek met de gemeente over mogelijke financiering van het waterveld. Veel sportverenigingen in onze gemeente worden financieel gesteund, onder andere m.b.v. een gunstige huurconstructie. MHC Muiderberg is binnen de gemeente ongeveer de enige club die nog nooit een cent subsidie heeft ontvangen en dat achten wij onterecht en ongepast. De gemeente is van mening dat het ons financieel niet kan bijstaan omdat wij als enige vereniging van Gooise Meren beschikken over eigen grond. Voor een oplossing van dit ‘probleem’ hebben wij meerdere opties neergelegd bij de gemeente.

 

B. Lening
Begin januari spreekt onze penningmeester met de Rabobank die mogelijk bereid is ons een lening te verstrekken. De gemeente is waarschijnlijk bereid een garantstelling af te geven voor een dergelijke lening. De officiële aanvraag voor deze garantstelling ligt deze week bij de gemeente.
Mochten wij - moeten - kiezen voor deze manier van financiering, dan heeft dit significante impact op de financiële huishouding van de club. Uiteraard leggen wij dit besluit daarom eerst voor aan onze leden.


3. De Bredius
Tijdens de laatste raadsvergadering van Gooise Meren (13 december jl.) is besloten tot aankoop van de Brediusgronden in Muiden. Deze aankoop gaat gepaard met een raad brede voorkeur voor het scenario Sport met sociale woningbouw. In dit scenario zijn naast woningen, ook 41/2 sportvelden + een sporthal voorzien. Twee velden hiervan zijn (al) beschikbaar voor de voetbalclub SC Muiden. Twee andere velden zijn voorzien voor een hockeyclub en het halve veld wordt waarschijnlijk multifunctioneel. Op dit moment is slechts het principebesluit voor sport genomen. Dit betekent dat begin 2018 zand wordt gestort voor velden, woningbouw en de sporthal. Dit zand moet 2-3 jaar inklinken voordat de grond klaar is voor vervolgstappen. In de tussentijd beslist de gemeenteraad hoe het sporterrein precies wordt ingericht en onder welke voorwaarden een (hockey)vereniging zich op de Bredius kan vestigen. Wij houden deze ontwikkelingen scherp in de gaten en worden door de gemeente voortdurend op de hoogte gehouden van de vervolgstappen. Of, en zo ja op welke manier de Bredius interessant kan zijn voor MHC Muiderberg wordt dus pas in een later stadium duidelijk.
Voordat we een dergelijk besluit kunnen voorleggen, moet eerst een groot aantal vragen worden beantwoord, zoals:
Zien wij in de Bredius een mooie locatie om ons tekort aan een tweede veld op te kunnen vangen?

Is het voor een gezonde toekomst van onze vereniging goed om alleen Muiderberg als basis te kiezen of is het voor die toekomst verstandiger als geheel te verhuizen naar de Bredius? En zo ja, onder welke voorwaarden? Huurprijs, soort kunstgras, clubhuis, etc? 

Of kiezen wij ervoor een hockeyclub te worden die (net als bijvoorbeeld Eemvallei) speelt op twee locaties? En wat zijn hiervan de implicaties voor de vereniging?

Deze en nog tientallen andere vragen kan niemand nu nog beantwoorden.
Wel is het zeer waarschijnlijk dat er op de Bredius een hockeyclub komt en die ontwikkeling moeten wij betrekken in ons beleid voor de toekomst.
Daarnaast lijkt het ons voor de hand liggend dat onze vereniging, met de aanleg van een nieuw kunstgras, in elk geval de komende tien jaar in Muiderberg actief blijft. In welke vorm dan ook.

Graag praten wij begin 2018 verder.
Voor nu wensen wij jullie allemaal een prachtige kersttijd!

Met vredige groet, het bestuur van de MHC Muiderberg,

 

Fergus Hoedeman (penningmeester)
Marco Diepenhorst (bestuurslid hockey)
Bart van Straaten (secretaris)


Geef een Reactie

:) = :( = 8) = 0-) = ;) =
:*) = -:-) = :0 = :9 = L) =
^O^ =
terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Boris Balledux
Jeroen Franken
Uitslagen
D1Z M.H.C. Barneveld D1 1-2
D1Z Loenense MHC D1 1-3
DJ1Z H.C. Eemvallei DJ2 0-2
DJ1Z MHC Fletiomare DJ2 4-0
JB1Z M.H.C. LELYSTAD JB1 1-5
JB1Z MHC Soest JB2 4-0
JD1Z SV Kampong Hockey JD5 6-2
JD1Z Schaerweijde JD4 6-1
MA1Z M.H.C. LELYSTAD MA3 7-1
MA1Z Hockey Club Naarden MA8 1-9
Social Media